× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 3 im. dr Seweryna Sterlinga w Łodzi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 3 im. dr Seweryna Sterlinga Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Adres

42-6365396
Sterlinga 1/3
91-425 Łódź

http://www.kardio-sterling.lodz.pl

Jednostki

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1